Дайте визначення операційної системи. Класифікація і основні властивості операційних систем. Функціональні компоненти операційної системи, архітектура операційної системи.

1. Визначення операційної системи.

Операційна система (ОС) – сукупність програм, які керують роботою всіх пристроїв ПК і процесом виконання ПП(прикладних програм). ОС бере на себе виконання таких операцій, як контроль працездатності обладнання ПК; виконання процедури початкового завантаження; керування роботою всіх пристроїв ПК: керування файловою системою; взаємодія користувача із ПК; завантаження й виконання прикладних програм; розподіл ресурсів ПК, таких, як оперативна пам’ять, процесорний час і периферійні пристрої між прикладними програмами.

2. Класифікація і основні властивості ОС.

ОС  класифікуються по призначенню, по режиму обробки задач, по способу взаємодії з системою.

  • ОС поділяються на однозадачні й багатозадачні. Однозадачні (DOS) можуть виконувати в один й той же час не більш однієї задачі, а багатозадачні (Windows 98/ME) здатні одночасно керувати декількома процесами, поділяючи між ними .потужність комп’ютера.
  • Ще один критерій – число користувачів ОС. ОС буває призначена для обслуговуванняодного користувача або розрахована на роботу з групою користувачів одночасно. Прикладом першої може служити усе та ж Windows 98/М Е, а другої – Windows NT/2000.

3. Розрядність. 16-розрядні ОС (DOS, Windows 3.1, Windows 3.11) пішли в минуле з появою 32-розрядних ОС (Windows 98/ME). В наш час поширюються 64- розрядні (Windows XP, Windows 7, Linux, Mac OS ), і планується вихід Windows 8 очікується не раніше 2011 —2012 року. Основні характеристики і особливості відповідно до офіційно непідтверджених відомостей, головною особливістю Windows 8 буде підтримка 128-бітної (128-розрядної) архітектури. У жовтні 2009 року з’явилася неофіційна інформація про те, що розробники Windows 8 в цей момент реалізують впровадження в IA-128 повної бінарної сумісності з існуючими 64- бітними інструкціями. Встановлюються угоди з провідними виробниками процесорів та інших апаратних засобів, включаючи компанії Intel, AMD, Hewlett-Packard і IBM. В