Електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) з’явились у 40-х pp. XX ст. Однак пристрої для проведення обчислень люди...

Далее